XIX Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства»


Шановні колеги!

Ми маємо приємну можливість запросити студентів та аспірантів на
XIX Міжвузівську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих вчених,
яка відбудеться 19 травня 2015 р.

Оргкомітет конференції:
Берсуцька С.Я. – голова оргкомітету,
в.о. ректора Донецького університету економіки та права, к.е.н., доцент;

Весела Н.О. – співголова оргкомітету,
проректор з навчально-виховної роботи Донецького університету економіки та права, к.філол.н.;

Рибалко Н.В. – співголова оргкомітету,
в.о. директора Інституту економіки та фінансів Донецького університету економіки та права, к.е.н.;

Седельникова Л.Г. – співголова оргкомітету,
декан Артемівського факультету економіки та підприємництва Донецького університету економіки та права, к.т.н., доцент;

Кривець Н.Б. – заступник директора Фінансово-правового коледжу ДонУЕП;

Асєєва Н.В. – заступник завідувача кафедри господарського і цивільного права та процесу, к.ю.н.;

Железняк В.Ю. – в.о. завідувача кафедри фінансів, к.е.н., доцент;

Прокоф’єва С.В. – заступник завідувача кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу, к.е.н.;

Попова Н.В. – в.о. завідувача кафедри гуманітарних та природничих дисциплін, к.філос.н., доцент;

Філатов В.В. – голова Ради молодих вчених, к.ю.н.;

Ярош В.С. – голова Студентської ради Донецького університету економіки та права, відповідальний секретар.


Робота конференції планується за наступними напрямами:

Секція 1.
Стратегія розвитку економіки України та її регіонів
Секція 2.
Проблеми обліку, аналізу та аудиту підприємницької діяльності. Інноваційні технології обліку, аналізу і аудиту
Секція 3.
Розвиток фінансової системи у період виходу з кризи
Секція 4.
Удосконалення законодавства щодо підвищення його ефективності у сучасних умовах
Секція 5.
Соціально-гуманітарні та еколого-економічні аспекти трансформації суспільства

Робочі мови: українська, російська.

Для участі в конференції просимо до 8 травня 2015 р. надіслати заявку на участь (зразок додається), тези доповіді, оформлені відповідно до наведених далі вимог, і рецензію наукового керівника на електронну адресу ril@ukrpost.ua

Вимоги до тез доповіді: обсяг – до 2 стор.; розмір листа – А4; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 2,5 см; шрифт – Times New Roman, 14; міжрядковий інтервал – полуторний; відступ – 1,27; формули – Microsoft Equation; назва роботи – напівжирним по середині, автор(и), курс, факультет, повна назва ВНЗ, науковий керівник (посада, прізвище та ініціали) – праворуч, курсив; література – в кінці тексту, в тексті – посилання у квадратних дужках [номер посилання, номер сторінки].

Тези доповіді, рецензію і заявку на участь необхідно представити у файлах формату *doc, *rtf, що містять прізвище автора (авторів) у назвах.

Участь у конференції безкоштовна.


Електронне видання тез доповідей здійснюється за рахунок Донецького університету економіки та права.

Сподіваємося на Вашу участь у конференції!Реквизиты для оплаты обучения

Р/р отримувача: 26008000097465
Банк отримувача - ПАТ "Укрсоцбанк"
МФО банка отримувача: 300023
Отримувач: Дон УЕП
код ЄДРПОУ отримувача: 22012958

Для оплати навчання в коледжі:
Призначення платежу: оплата за навчання в коледжі ( П.І.Б студента), курс ___, група _____, Без ПДВ.

Для оплати навчання в університеті:
Призначення платежу: оплата за навчання в університеті ( П.І.Б студента), курс ___, група _____, Без ПДВ.

Бухгалтерия
Вартість навчання 2014-2015 н.р.

Економічні спеціальності Рівень Денне відділення Заочне відділення
бакалавр 7 820 грн. / рік 5 620 грн. / рік
спеціаліст 9 720 грн. / рік 6 560 грн. / рік
магістр 11 380 грн. / рік 8 460 грн. / рік
Друга вища освіта спеціаліст   6 280 грн. / рік
Право бакалавр 13 160 грн. / рік 10 160 грн. / рік
спеціаліст 14 720 грн. / рік 11 120 грн. / рік
магістр 16 520 грн. / рік  
Аспірантура 8 580 грн. / рік

АРТЕМІВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Вартість навчання 2014-2015 н.р.

Економіка підприємства Рівень Денне відділення Заочне відділення
бакалавр 5 960 грн. / рік 4 400 грн. / рікУважаемые студенты!

В случае возникновения вопросов, касающихся организации учебного процесса, рекомендуем обращаться по следующим телефонам:

Рыбалко Наталья Васильевна
(Институт экономики и финансов)
e-mail: ribalkonv@mail.ru
моб.тел: 095 131-26-55

Асеева Наталья Васильевна
(Институт права)
e-mail: natalja1971@list.ru
моб.тел: 099 727-03-89

Кривец Наталья Борисовна
(Финансово-правовой колледж)
e-mail: kolledgdonuep@mail.ru
моб.тел: 050 759-45-97

Консультации по вопросам оплаты обучения - бухгалтер Дон УЭП
Гелих Наталья Петровна:
e-mail: push_bux@mail.ru
моб.тел: 099 547-49-07

Получение справок о статусе студента начальник отдела кадров
Басс Лариса Николаевна:
тел.: 062 387-41-00

Инспектор отдела кадров
Скирневская Елена Анатольевна:
тел.: 095 410-60-66

Приемная комиссия - ответственный секретарь
Прокофьева Светлана Викторовна:
тел.: 066 270-89-37

В случае возникновения проблем с решением вышеперечисленных вопросов можно обращаться к руководству Университета:

ректор Берсуцкая Светлана Яковлевна
моб.тел: 067 620-69-44

проректор Веселая Наталья Александровна
моб.тел: 095 562-93-07

Профессорско-преподавательский коллектив выражает надежду на понимание и поддержку студентов и родителей в стремлении объединить усилия для обеспечения связи между студентами и преподавателями как основного условия учебно-воспитательного процесса.


Ректорат
Уважаемый студент!

Впервые Донецкий университет экономики и права предлагает магистрам уникальную возможность обучения по программе двойных дипломов в Панъевропейском университете (Словакия, г. Братислава).

Срок обучения по программе двойных дипломов: 3 семестра одновременно в ДонУЭП и Панъевропейском университете +1 семестр в Панъевропейском университете (ПЕУ).

Учебная программа: Экономика и международный бизнес-менеджмент.

Специальность: Международный бизнес 3.3.18.

ЧТО ДАЕТ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ:

– возможность одновременно обучаться в 2-х вузах 2-х государств (с изучением на русском языке только отличающейся части образовательной программы и признанием совпадающей части);
– возможность открыть Шенгенскую визу на каждый из 2-х лет обучения (с правом пребывания в Европе 90 дней в год);
– возможность пребывать в транснациональной студенческой среде;
– право работать в Словакии (и Европе): диплом ПЕУ признается на территории ЕС;
– гарантию организации пребывания в г. Братислава (Словакия) на период защиты дипломной работы и сдачи государственного экзамена:
встреча, поселение, ознакомительная практика на предприятиях;
– конкурентное преимущество при трудоустройстве – международную подготовку;
– доступ к стипендиальным программам для стажировок за счет европейских финансовых фондов.

Что необходимо для получения диплома Панъевропейского университета Словакии:

– оповестить ректорат ДонУЭП о своем желании обучаться по программе двойных дипломов (телефоны: (062) 253-36-68, моб. (099 )187-22-45);
– быть магистром ДонУЭП по специальности «Экономика предприятия» или «Финансы и кредит»;
– подать заявление на обучение по программе двойных дипломов в установленной форме на веб-сайте и зарегистрироваться в электронной системе до 20 августа 2014 года;
– вносить плату за обучение не позже начала каждого семестра (стоимость одного семестра 525 €);
– в течение 4-го семестра выехать в Словакию (срок может варьироваться) для сдачи государственного экзамена и защиты дипломной работы (на русском языке).

С Панъевропейским университетом Вас познакомит информационный ролик.
Уважаемый абитуриент!


Если Вы не имеете возможность подать документы в приёмную комиссию в бумажной или электронной форме в связи с напряженной ситуацией в Донецком регионе и ограничениями на свободное перемещение, или если Вы вынужденно временно пребываете в других регионах страны или мира, в целях Вашей безопасности Вы можете оставить информацию о заинтересованности в обучении в нашем ВУЗе по указанным телефонам и электронной почте. Мы обязательно с Вами свяжемся и сделаем все возможное для реализации Вашего права на получение высшего образования.


Телефоны: (062) 345-05-94, 345-00-94, 311-13-01,

Мобильные: (099) 187-22-45, (068) 527-07-47

Электронная почта: donuep@ukrpost.ua, Pk_donuep@ukr.net


Артемовский факультет экономики и предпринимательства

Телефоны: (274) 4-84-61, 8-12-88
Мобильные: (050) 600-82-14, (050) 778-97-97Щиро вітаємо з ювілеем професора Донецького університету економіки та права Фіолевського Дмитра Петровича

Шановний Дмитро Петровичу!

Ваш високий професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця – це вагомий внесок у розвиток сучасної освітньої діяльності. Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з Вами і досягати разом професійних висот.

Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху!

15 квітня 2014 року почала роботу XIV Міжнародна науково-практична студентська конференція іноземними мовами «Тенденції розвитку економіки, права та суспільної свідомості в сучасному світі»

Організатори конференції:

    Донецький університет економіки та права (м. Донецьк)
    Макіївський економіко-гуманітарний інститут (м. Макіївка)
    Уральський федеральний університет імені першого Президента Росії Б. М. Єльцина (м. Єкатеринбург)
    Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (м. Київ)

 

ДонУЕП оголошує набір на навчальні курси

з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство

 

 

При ДонУЕП відкрита СТУДЕНТСЬКА АВТОШКОЛА

Підготовка водіїв категорії «В» з наданням професії «Водій автотранспортних засобів»,

спеціалізація «Водіння автотранспортних засобів категорії «В»

 4 грудня 2013 року відбувся святковий концерт «Дебют першокурсника»

У концерті брали участь три команди: «Ассорті», «Веселі фінансисти»  та «Правоведики». У запеклій боротьбі перше місце посіла команда «Веселі фінансисти». Дипломи та солодощі були приємною несподіванкою для конкурсантів.

 

 

20 листопада 2013 року на базі факульету економіки та підприємництва ДонУЕП (м. Артемівськ) відбулася І Міжнародна студентська науково-практична конференція "Студенти й молодь - науці ІІІ тисячоліття".

Організатори конференції - Донецький університет економіки та права, Universytet Marii Curie-Skolodowskiel, Instytut Filologii Slowianskiej Zaklad Filologii Ukrainskiej, Студентське наукове товариство.

В конференції прийняли участь студенти із трьох держав: Україна, Польща, Росія – більше 40 навчальних закладів. Всього 177 учасників. Переможцям по секціям: «Природничі науки та сучасний світ»; «Загальні питання лінгвістики»; «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах»; «Математика та інформаційні технології»; «Економіка. Менеджмент. Фінанси.»; «Історія. Філософія. Право.»; «Історія регіону» були вручені грамоти та цінні подарунки.

 

З нагоди святкування Міжнародного дня студента 17 листопада у ДонУЕП відбулося відкрите засідання Студентської ради.

У святковому засіданні Студентської ради взяли участь представники ректорату - проректор з навчально-виховної роботи Весела Наталія Олександрівна, директор Інституту права Берсуцька Світлана Яківна, які привітали студентів зі святом, вручили грамоти та подяки Університету найкращим з них.

       

 

В рамках 10 Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA

з 15 листопада почалися покази фільмів Мандрівного фестивалю в Донецькому університеті економіки та права. Понад 80 студентів переглянули фільм «Ромська мрія». Після цього відбулась дискусія за участю керівника ромської жіночої організації «Мірікля» Наталі Варакути. Молоді люди жваво обговорювали проблеми ромів Донеччини, дехто навіть як юрист запропонував надати їм правову допомогу в деяких питаннях.

лштщ          kino1
Знайомство глядачів з діяльністю правозахисної організації «Донецький Меморіал» мало логічне продовження: намір університету та організації укласти угоду про співробітництво, що передбачало б, зокрема, і волонтерство студентів.   
Також студенти подивилися стрічки литовського кінорежисера А. Стоніса «Одна» та «Уку-Укай» і позафестивальний фільм про ювенальну юстицію.

 

14 жовтня 2013 р. відбулася благодійна акція з передачі дійсним професором Донецького університету економіки та права Дмитром Петровичем Фіолевським Національному музею Тараса Григоровича Шевченка рідкісного видання Кобзаря

Від професора Фіолевського Д.П.:

Екземпляр «Кобзаря» Т.Г. Шевченка видання 1908 року у Санкт-Петербурзі є унікальним не лише за ознакою його давності (у поточному році йому виповниться 105 років) а перш за все тому, що це видання задумано і здійснено з метою благодійності – надання допомоги українським студентам, що навчалися на той час у С.Петербурзі.

Самі організатори даного видання «Кобзаря» – члены С.Петербургского «Общества имени Т.Г. Шевченка» совместно с Правлением Благотворительного Общества издания общеполезных и дешевых книг» ставили за мету «...вспомоществованіе нуждающимся уроженцамъ Южной Россіи (читай України) ,учащимся в высшихъ учебныхъ заведениях С.Петербурга».

Таким чином величний геній багатостраждального художника і «величайшего украинского поэта» (за визначенням Большой Энциклопедіи 1903 г.), який відбувся дякуючи безкорисним зусиллям видатних росіян художників Карла Брюлова, О. Венеціанова, поетів О. Жуковського, Гребінки, …мав стати підтримкою таким же злиденим студентам того часу, що прагнули до освіти.

Власник цього рідкісного видання, який у свій час отримав його в дар на день народження від колеги і друга Юрія Дмитровича Литвина впевнений, що такі пам’ятки повинні знаходитися там, де вони принесуть більше користі суспільству.

Стосовно іншої книжки, яку проф. Д.Фіолевський передає в дар музею Т.Г.Шевченко – не менш рідкісне видання «Сборникъ сочинений А.С. Пушкина» видання 1899 р. Ця книга видана в С.Петербурзі «…По высочайшему соизволению Государя-Императора в знак ознаменования столетней памяти со дня рождения великого русского писателя-поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Чому ця книга передається саме в Національний музей Т.Г. Шевченка…Що поєднує цих двох геніїв- поетів. Історія трохи розвела їх у часі і обставинах. О.Пушкін потомстений дворянин, Т.Шевченко із кріпосних. Здавалось би, нічого спільного.

Але це для поверхнього читача. Хіба не цікаво, що майже усі видання Кобзаря починаються з творів Т. Шевченка, датованих 1837 р. роком смерті О.Пушкіна? Хтось скаже, що ж, так співпало. Як би то не було, але рік смерті одного генія став роком народження Т.Шевченка як поета. Такий висновок нікого ні до чого не зобов’язує, а мені хочеться думати що якась незрима воля передала перо з рук одного великого поета в достойні руки – іншого. Тим більше, що саме в ці роки не з’явилося на території Росії і України фігури рівної цим постатям.

Ці два стареньких томики побували в руках десятків, а може й сотень людей і які не залежності від своєї національної належності бережливо доглядали і ремонтували їх, з великою повагою віднеслись до людської пам’яті про своїх національних геніїв. Зокрема «Кобзар» багато років зберігався у шанувача Т. Шевченка – прокурора Донецької області росіянина Князєва Володимира Онісімовича. Потім він перейшов у руки не менш визнаного поцінувача літератури прокурора міста Донецька українця Литвина Юрія Дмитровича, а вже двадцять років поготів і до дійсного власника.

Передаючи ці книги, я просив виконати моє прохання берегти ці дві книги поряд на одній полиці і не лише за ознакою власника. А перш за все наперекір тим, хто ненависть до якихось історичних подій, до певних особистостей переносить на мову, якою користується велика нація. На мову, яка дала світу Ломоносова, Пушкіна,Толстого, Достоєвського, Сахарова і ще величезне число всесвітньовизнаних людей. Світ спасе культура, але не ненависть.

Доречі. Для усіх дослідників Мазепи. Ніхто із попередніх і нинішніх дослідників так точно не висловив істину суть Мазепи у ситуації, коли він виступив з Карлом проти Москви. У восьми коротеньких строках у поемі «Полтава» Пушкін дав класичне визначення чинників, що штовхнули його до зради. Це змінило мій погляд на Мазепу:

…Без милой доблести и славы
Склоняли мы давно главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы
Но независимой державой
Украйне быть давно пора
И знамя вольности кровавой
Я поднимаю на Петра

Коли писались ці строки, це було не дуже безпечно, але поет сказав їх.

З повагою, Д. Фіолевський

 

 

 

Директор Національного музею Тараса Шевченко Дмитро Стус приймає унікальні рідкісні видання - «Кобзар» Т.Г. Шевченка видання 1908 року та «Сборникъ сочинений А.С. Пушкина» видання 1899 р.

 

 

 

Брейн-ринг «Право в нашому житті»

  З нагоди Дня юриста 8 жовтня 2013 року Інститутом права ДонУЕП проведено Брейн-ринг «Право в нашому житті» між трьома командами – магістрів, бакалаврів та командою Фінансово-правового коледжу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч студентів з відомим донецьким адвокатом Юлією Чеботарьовою

20 вересня 2013 року за ініціативою кафедри державно-правових та кримінально-правових дисциплін ДонУЕП та за підтримки Ради адвокатів Донецької області відбулася зустріч студентів 2-го та 4-го курсів Інституту права з відомим донецьким адвокатом Чеботарьовою Юлією Анатоліївною.

Зустріч викликала великий інтерес з боку студентів, які змогли безпосередньо поспілкуватися з практикуючим адвокатом, одержати відповіді на запитання, яки їх зацікавили.27 вересня 2013 року в Донецькому юридичному інституті МВС України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейські стандарти кримінального судочинства»

У конференції взяли активну участь викладачі і студенти Інституту права ДонУЕП. З науковими доповідями і повідомленнями виступили заступник завідувача кафедри державно-правових та кримінально-правових дисциплін к.ю.н., доцент А.М. Титов, доценти зазначеної кафедри к.ю.н. Степанов Ю.В., Січкар В.О., Ярмак О.М., ст. викладач кафедри А.Г. Заяц, викладач кафедри О.С. Лапідус, магістранти Інституту права Анна Бодаєва, Аліна Гарусова, Максим Гущин, Олена Самойлова, студенти 4-го курсу Інституту права Ксенія Бакула, Валерія Кулініч, Дмитро Левченко, Аліна Мавроді, Олена Петраченко.

Крім того, за ініціативою кафедри державно-правових та кримінально-правових дисциплін в роботі конференції взяли участь студенти 4-го курсу Інституту права ДонУЕП.

 
Яндекс.Метрика